Örménykút Község

Hirdetmények

Bursa Hungarica 2023 - Pályázati kiírás

Örménykút Község Önkormányzata a Kulturális és Innovációs Minisztériummal együttműködve a 2023. évre kiírja a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatot a felsőoktatási hallgatók és a felsőoktatási tanulmányokat kezdeni kívánó fiatalok számára.

 A pályázat elektronikusan és papír alapon történő benyújtásának határideje: 2022. november 3.

 A részletes pályázati hirdetmények az alábbiak:

Lakossági tájékoztató zöldhulladék elszállításáról

Tisztelt Lakosság!

A DAREH BÁZIS Nonprofit Zrt. 75 Békés megyei településen látja el a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási feladatokat. A közszolgáltatás keretében a lakosságtól begyűjtésre kerül a kommunális (vegyes) hulladék, az elkülönítetten gyűjtött, szelektív csomagolási hulladék (papír, műanyag, fém) és a zöldhulladék.
A zöldhulladék elszállítására a következő szabályok irányadóak:

• A hulladék törvény rendelkezései előírják, hogy az ingatlanhasználóknak a zöldhulladék komposztálásáról elsődlegesen saját maguknak kell gondoskodniuk. Ennek érdekében a Közszolgáltató komposztáló edényt biztosít, melyek az ügyfélszolgálati irodákban térítésmentesen átvehetőek.

Bővebben ...

Pályázati kiírás

Örménykút Község Önkormányzata az Emberi Erőforrások Minisztériumával együttműködve a 2022. évre kiírja a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatot a felsőoktatási hallgatók és a felsőoktatási tanulmányokat kezdeni kívánó fiatalok számára.

A pályázat elektronikusan és papír alapon történő benyújtásának határideje: 2021. november 5.

A részletes pályázati hirdetmények az alábbiak:

 

Álláshirdetmények

Csabacsűd Nagyközség Önkormányzata Polgármestere Örménykút Község Önkormányzata Polgármesterével egyetértésben a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45.§ (1) bekezdése alapján pályázatot hirdet a Csabacsűdi Közös Önkormányzati Hivatal Jegyző munkakör betöltésére.

A részletes pályázati feltételek a mellékelt linken elérhetőek!

Csabacsűd - Örménykút Köznevelési Intézményi Társulás a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet Hársliget Óvoda Csabacsűd - Örménykút intézményvezető (magasabb vezető) munkakör betöltésére.

A részletes pályázati feltételek a mellékelt linken elérhetőek!

Szociális tüzelő program - 2020

Örménykút Község Önkormányzata a 2020. évben is meghirdeti a szociális
tüzelő programját.

A pályázati feltételeket tartalmazó hirdetmény:

Szocialis tuzelo program 2020

Hirdetmény az óvodai beíratásról - 2020

Csabacsűd-Örménykút Köznevelési Intézmény Társulása a fenntartásában működő Hársliget Óvoda Csabacsűd-Örménykút intézményének beiratkozási rendjét a 2020/2021-es nevelési évre vonatkozóan az alábbiak szerint határozza meg:

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 8.§ (1-2) bekezdése szerint az óvoda a gyermek hároméves korától a tankötelezettség kezdetéig nevelő intézmény. Az óvoda felveheti azt a gyermeket is, aki a harmadik életévét a felvételétől számított fél éven belül betölti.
20/2012.(VIII.31.) EMMI rendelete 20.§(1-8) bekezdésekben rendelkezik az óvodai felvétel, óvodai jogviszony létesítéséről.
(2). A szülő az óvodai nevelésben történő részvételre jogszabály alapján kötelezett gyermekét köteles beíratni az önkormányzat által közzétett közleményben vagy hirdetményben meghatározott időpontban.
(3) Az óvodai beiratkozáskor be kell mutatni a gyermek személyazonosítására alkalmas, a gyermek nevére kiállított személyi azonosítót és lakcímet igazoló hatósági igazolványt, továbbá a szülő személyi azonosító és lakcímet igazoló hatósági igazolványát.

A beiratkozás időpontja:

2020. április 20. (hétfő), április 21. (kedd) 7:30 – 17:00 óra között

A beíratás helye:

Hársliget Óvoda Csabacsűd-Örménykút
Csabacsűd, Petőfi u. 57/2.

A beíratáshoz szükséges dokumentumok:

• a gyermek személyi azonosító és lakcímet igazoló hatósági igazolványa
• a szülő személyi azonosító és lakcímet igazoló hatósági igazolványa
• a gyermek születési anyakönyvi kivonata
• a gyermek TAJ kártyája


Szeretettel várjuk azoknak a gyermekeknek a jelentkezését, akik a 2020/2021-es nevelési évben a 3. életévüket betöltik.


Csabacsűd, 2020. 03. 11.

Kórógyi Angyalka
óvodavezető

A hirdetmény itt letölthető

 

MFP logo

C tabla

Korona vírus infók

koronavirus