HÁZIORVOSI SZOLGÁLAT

5556 Örménykút, Tessedik u. 21/B.
Telefon: 66/293-103

Háziorvos: Tartós helyettes háziorvos: Dr. Tamáska Mihály

Körzeti nővér: Adamikné Zuberecz Etelka
Elérhetősége: 20/9417-890

Rendelési idő:

Örménykút: hétfőtől - péntekig 12:30 - 13:30 óráig.
Kardos: hétfőtől - péntekig 13:45 - 14:45 óráig
Csabacsüd: hétfőtől - péntekig 8:00 - 9:00 óráig.


VÉDŐNŐI SZOLGÁLAT

Örménykút, Tessedik S. u. 21/b.
Védőnő: Kondacs Viktória
Elérhetősége: 70/312-9679

Tanácsadás:

minden második héten kedden 8:00-10:00 óráig