Örménykúti Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat

5556 Örménykút, Dózsa Gy. u. 26.
Telefon: 66/293-101

A képviselő-testület tagjai:

Adamikné Zuberecz Etelka elnök
Molnár Györgyné elnökhelyettes
Salamon Istvánné