Örménykút Község

Hirdetmények

Földértékesítési program 2022 ősz

Tisztelt Önkormányzat! Tisztelt Polgármester Asszony/Úr!

Tájékoztatom, hogy a Magyar Állam, mint tulajdonos nevében és képviseletében eljáró Nemzeti Földügyi Központ (NFK, Szervezet) a Nemzeti Földalapról szóló 2010. évi LXXXVII. törvény (Nfatv.) 21. § (3a) bekezdés b) pontja alapján a - jelen levél végén található linkről letölthető - Hirdetményben megjelölt, Nemzeti Földalapba tartozó, 10 ha térmértéket meg nem haladó nagyságú földrészleteket nyilvános pályáztatás, illetve árverés mellőzésével értékesíteni kívánja.

Az NFK a 2020. évben megkezdett földértékesítési program mintegy folytatásaként, 2022. őszén összesen több ezer darab, 10 hektárnál kisebb területű állami földet hirdet meg eladásra, melynek első lépéseként az I. ütemben értékesíteni kívánt ingatlanok listája 2022. szeptember 7. napján, a II. és a III. ütemben értékesítésre szánt ingatlanok listái 2022. szeptember 30. napján kerültek közzétételre az NFK honlapján.

Bővebben ...

Bursa Hungarica 2023 - Pályázati kiírás

Örménykút Község Önkormányzata a Kulturális és Innovációs Minisztériummal együttműködve a 2023. évre kiírja a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatot a felsőoktatási hallgatók és a felsőoktatási tanulmányokat kezdeni kívánó fiatalok számára.

 A pályázat elektronikusan és papír alapon történő benyújtásának határideje: 2022. november 3.

 A részletes pályázati hirdetmények az alábbiak:

Lakossági tájékoztató zöldhulladék elszállításáról

Tisztelt Lakosság!

A DAREH BÁZIS Nonprofit Zrt. 75 Békés megyei településen látja el a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási feladatokat. A közszolgáltatás keretében a lakosságtól begyűjtésre kerül a kommunális (vegyes) hulladék, az elkülönítetten gyűjtött, szelektív csomagolási hulladék (papír, műanyag, fém) és a zöldhulladék.
A zöldhulladék elszállítására a következő szabályok irányadóak:

• A hulladék törvény rendelkezései előírják, hogy az ingatlanhasználóknak a zöldhulladék komposztálásáról elsődlegesen saját maguknak kell gondoskodniuk. Ennek érdekében a Közszolgáltató komposztáló edényt biztosít, melyek az ügyfélszolgálati irodákban térítésmentesen átvehetőek.

Bővebben ...

Pályázati kiírás

Örménykút Község Önkormányzata az Emberi Erőforrások Minisztériumával együttműködve a 2022. évre kiírja a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatot a felsőoktatási hallgatók és a felsőoktatási tanulmányokat kezdeni kívánó fiatalok számára.

A pályázat elektronikusan és papír alapon történő benyújtásának határideje: 2021. november 5.

A részletes pályázati hirdetmények az alábbiak:

 

Álláshirdetmények

Csabacsűd Nagyközség Önkormányzata Polgármestere Örménykút Község Önkormányzata Polgármesterével egyetértésben a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45.§ (1) bekezdése alapján pályázatot hirdet a Csabacsűdi Közös Önkormányzati Hivatal Jegyző munkakör betöltésére.

A részletes pályázati feltételek a mellékelt linken elérhetőek!

Csabacsűd - Örménykút Köznevelési Intézményi Társulás a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet Hársliget Óvoda Csabacsűd - Örménykút intézményvezető (magasabb vezető) munkakör betöltésére.

A részletes pályázati feltételek a mellékelt linken elérhetőek!

Szociális tüzelő program - 2020

Örménykút Község Önkormányzata a 2020. évben is meghirdeti a szociális
tüzelő programját.

A pályázati feltételeket tartalmazó hirdetmény:

Szocialis tuzelo program 2020

Hirdetmény az óvodai beíratásról - 2020

Csabacsűd-Örménykút Köznevelési Intézmény Társulása a fenntartásában működő Hársliget Óvoda Csabacsűd-Örménykút intézményének beiratkozási rendjét a 2020/2021-es nevelési évre vonatkozóan az alábbiak szerint határozza meg:

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 8.§ (1-2) bekezdése szerint az óvoda a gyermek hároméves korától a tankötelezettség kezdetéig nevelő intézmény. Az óvoda felveheti azt a gyermeket is, aki a harmadik életévét a felvételétől számított fél éven belül betölti.
20/2012.(VIII.31.) EMMI rendelete 20.§(1-8) bekezdésekben rendelkezik az óvodai felvétel, óvodai jogviszony létesítéséről.
(2). A szülő az óvodai nevelésben történő részvételre jogszabály alapján kötelezett gyermekét köteles beíratni az önkormányzat által közzétett közleményben vagy hirdetményben meghatározott időpontban.
(3) Az óvodai beiratkozáskor be kell mutatni a gyermek személyazonosítására alkalmas, a gyermek nevére kiállított személyi azonosítót és lakcímet igazoló hatósági igazolványt, továbbá a szülő személyi azonosító és lakcímet igazoló hatósági igazolványát.

A beiratkozás időpontja:

2020. április 20. (hétfő), április 21. (kedd) 7:30 – 17:00 óra között

A beíratás helye:

Hársliget Óvoda Csabacsűd-Örménykút
Csabacsűd, Petőfi u. 57/2.

A beíratáshoz szükséges dokumentumok:

• a gyermek személyi azonosító és lakcímet igazoló hatósági igazolványa
• a szülő személyi azonosító és lakcímet igazoló hatósági igazolványa
• a gyermek születési anyakönyvi kivonata
• a gyermek TAJ kártyája


Szeretettel várjuk azoknak a gyermekeknek a jelentkezését, akik a 2020/2021-es nevelési évben a 3. életévüket betöltik.


Csabacsűd, 2020. 03. 11.

Kórógyi Angyalka
óvodavezető

A hirdetmény itt letölthető

 

MFP logo

C tabla

Korona vírus infók

koronavirus