Örménykút Község

Lakossági tájékoztató zöldhulladék elszállításáról

Tisztelt Lakosság!

A DAREH BÁZIS Nonprofit Zrt. 75 Békés megyei településen látja el a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási feladatokat. A közszolgáltatás keretében a lakosságtól begyűjtésre kerül a kommunális (vegyes) hulladék, az elkülönítetten gyűjtött, szelektív csomagolási hulladék (papír, műanyag, fém) és a zöldhulladék.
A zöldhulladék elszállítására a következő szabályok irányadóak:

• A hulladék törvény rendelkezései előírják, hogy az ingatlanhasználóknak a zöldhulladék komposztálásáról elsődlegesen saját maguknak kell gondoskodniuk. Ennek érdekében a Közszolgáltató komposztáló edényt biztosít, melyek az ügyfélszolgálati irodákban térítésmentesen átvehetőek.


• Amennyiben a természetes személy ingatlanhasználó a zöldhulladék komposztálásáról saját maga nem gondoskodik, abban az esetben a zöldhulladék kezeléséről a Közszolgáltató gondoskodik, a hulladék törvény és a helyi önkormányzati rendeletek szabályaival összhangban. A lakosság a zöldhulladékot elkülönítetten köteles gyűjteni, és azt a Közszolgáltatónak úgy köteles átadni, hogy a zöldhulladék komposztálhatósága és lebontása biztosítható legyen.
• A Közszolgáltató, a Válogatómű és a közszolgáltatói alvállalkozó gyűjtési szállítási kapacitásához igazodva, a lakosságtól az elkülönítetten gyűjtött zöldhulladékot házhoz menő gyűjtési rendszerben, az ingatlan elé kihelyezett hulladékgyűjtő edényekből/vagy gyűjtő zsákban, illetve a közszolgáltató által üzemeltetett gyűjtőudvarról és gyűjtőpontokról szállítja el, a helyi önkormányzati rendeletekkel összhangban.
• A zöldhulladék házhoz menő elszállítására a hulladékgyűjtési naptárban meghatározott időpontokban kerül sor.
• A gyűjtési, szállítási és komposztálási feldolgozási kapacitás miatt – ürítési napokon - az elkülönítetten gyűjtött zöldhulladék lakóingatlanonként legfeljebb 1 db 240 literes űrmértékű hulladékgyűjtő edényből, vagy ugyanilyen űrmértékű áttetsző zsákban vagy gally, nyesedék esetében legfeljebb 1 m hosszú kötegekben 0,25 m3 mennyiségben kerül elszállításra az ingatlan elől.
• A zöldhulladékot gyűjtőedényben vagy áttetsző hulladékgyűjtő zsákban kell gyűjteni, kivéve, ha a zöldhulladékot komposztálják.
• Azok az ingatlanhasználók, akik rendelkeznek maximum 240 literes zöldhulladék gyűjtésre rendszeresített gyűjtőedénnyel, azoknak elsődlegesen gyűjtőedényből történik az ürítés, a zsák használatának mellőzésével.
• A természetes személy ingatlanhasználóknak lehetőségük van arra is, hogy a házhoz menő gyűjtési rendszeren kívül az ingatlanon képződő zöldhulladékot gyűjtőpontra, illetve a településhez tartozó hulladékgyűjtő udvarba beszállítsák. A gyűjtőpontok listája és a hulladékudvarok igénybe vételének feltételei a www.dareh.hu internetes oldalon érhetőek el.
• A Közszolgáltató gazdálkodó szervezetektől, egyéb intézményektől a közszolgáltatás keretében zöldhulladékot a fentiek alapján nem szállít el. Ezen szervezeteknek a zöldhulladék elszállításáról, kezeléséről saját maguknak kell gondoskodniuk.

Kérjük, hogy a megtelt zsákokat és edényeket a gyűjtési időpontoknak megfelelően – gyűjtési napokon - reggel 6 óráig helyezzék ki az ingatlan elé.
Kérjük, hogy a zsákokba és gyűjtőedényekbe kizárólag zöldhulladék kerüljön!

Munkatársaink a nem kötegelt, ömlesztett módon kihelyezett ágakat, zöldhulladékot nem szállítják el!

Megértésüket köszönjük!
DAREH BÁZIS Nonprofit Zrt.

A HIRDETMÉNY PDF FORMÁTUMBAN

 

MFP logo

C tabla

Korona vírus infók

koronavirus