Örménykút Község Önkormányzata az Emberi Erőforrások Minisztériumával együttműködve a 2022. évre kiírja a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatot a felsőoktatási hallgatók és a felsőoktatási tanulmányokat kezdeni kívánó fiatalok számára.

A pályázat elektronikusan és papír alapon történő benyújtásának határideje: 2021. november 5.

A részletes pályázati hirdetmények az alábbiak: