MFP logo

Kedvezményezett neve: Örménykút Község Önkormányzata
Projekt címe: Kommunális eszközök beszerzése Örménykúton
Szerződött támogatási összeg: 3.498.850.- Ft
Támogatás mértéke: 100%

A projekt tartalmának rövid bemutatása: Örménykút Község Önkormányzata a Miniszterelnökség által, a Magyar Falu Program keretében meghirdetett „Önkormányzati tulajdonú ingatlanok fejlesztése, önkormányzati feladatellátáshoz kapcsolódó beszerzések” című, MFP/ÖTIFB/2024 kódszámú pályázati kiírás „Kommunális eszközök beszerzése” című, MFP/ÖTIFB/2024/KOEB kódszámú pályázati kiírás keretében 4 db kommunális eszköz beszerzésére nyert támogatást.

A projekt keretében az alábbi eszközök kerültek beszerzésre:
 Stepkovac Urban TR70 ágaprító 1 db
 Wirax-165 függesztett fűkasza 1 db
 EFG-150 függesztett szárzúzó 1 db
 Függesztett csillagkerekes rendsodró (csillagkerekek száma: 5) 1 db

A projekt célja Örménykút belterületi közterületeinek rendezettségének elősegítése, feltételeinek javítása, a településkép épülése, ezzel elősegítve a lakosság életminőségének
javulását.
A projekt a korszerű infrastruktúra biztosításával hozzájárul a település társadalmi- és gazdasági fejlődéséhez, a népesség megtartásához, az életminőség javításához.

A közzététel itt letölthető!


Kedvezményezett neve: Örménykút Község Önkormányzata
Pályázati felhívás neve (kódszáma): Önkormányzati tulajdonú ingatlanok fejlesztése, önkormányzati feladatellátáshoz kapcsolódó beszerzések-2024 (MFP-ÖTIFB/2024)
Projekt címe: Kommunális eszközök beszerzése Örménykúton.
Szerződött támogatási összeg: 3 498 850 Ft.-Ft
Támogatás mértéke: 100%

A projekt tartalmának rövid bemutatása: Az Önkormányzat az alapvető közfeladatok ellátása céljából az alábbi eszközök beszerzését tűzte ki célul: 1 db Stepkovic Urban TR70 ágaprító, 1 db Wirax-165 függesztett fűkasza, 1 db EFG-150 függesztett szárzúzó és 1 db függesztett csillagkerekes rendsodró.

A beszerzéssel a korábban vásárolt kistraktor használta kiterjesztésre kerül, mivel ahhoz jelenleg csak egy pótkocsi áll a rendelkezésre.


Kedvezményezett neve: Örménykút Község Önkormányzata
Pályázati felhívás neve (kódszáma): Út, híd, kerékpárforgalmi létesítmény építése/felújítása (MFP-UHK/2021)
Projekt címe: Tessedik S. utca felújítása Örménykúton
Szerződött támogatási összeg: 25 876 250.- Ft
Támogatás mértéke: 100%

A projekt tartalmának rövid bemutatása:
Örménykút Község Önkormányzata az "Út, híd, kerékpárforgalmi létesítmény építése/felújítása" MFP-UHK/2021. alprogram keretében szilárd burkolatú utat kíván kiépíteni a Tessedik S. utcában, továbbá fel kívánják újítani a meglévő burkolt szakaszt a 0+226 - 0+393 szlv. között. Az utcákban a csapadékvizet jelenleg meglévő gravitációs árokhálózat vezeti el.


Kedvezményezett neve: Örménykút Község Önkormányzata
Pályázati felhívás neve (kódszáma): Önkormányzati tulajdonban lévő út-, hídépítés/felújítás (MFP-ÖTU/2020)
Projekt címe: Útfelújítás Örménykúton
Szerződött támogatási összeg: 30.000.000.- Ft
Támogatás mértéke: 100%

A projekt tartalmának rövid bemutatása:
Önkormányzatunk az érintett MFP-ÖTU/2020. alprogram keretében szilárd burkolatú utat kíván kiépíteni a Petőfi S. utcában, ahol jelenleg jó minőségű szórt útalap található, továbbá fel kívánjuk újítani a meglévő burkolatokat a Petőfi S., és Fazekas M. utcákban. Az utcákban a csapadékvíz elvezetés gravitációs vagy szikkasztó árokkal megoldott.


Kedvezményezett neve: Örménykút Község Önkormányzata
Pályázati felhívás neve: Magyar Falu Program sportparkok építése alprogram
Projekt címe: "A" típusú sportpark építése Örménykúton
Támogatási összeg: 7.100.545.- Ft
Támogatás mértéke: 100%

A projekt tartalmának rövid bemutatása:
A Magyar Falu Program - Sportpark alprogramja keretén belül egy "A" típusú sportpark kivitelezése Örménykút községben a Parkban az Örménykút, hrsz: 2 ingatlanon.