Örménykút Község

16/2019. (IX.9.) határozat

Tárgy: Csicsely György 5556 Örménykút, Petőfi u. 10. szám alatti lakos egyéni listás jelölt nyilvántartásba vétele

Örménykút Község  Helyi Választási Bizottsága (továbbiakban: HVB) Csicsely György (5556 Örménykút, Petőfi u. 10.) mint a független egyéni listás jelöltet a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (továbbiakban: Ve.) 307/G. §-a alapján nyilvántartásba veszi.

Jelen határozat ellen a központi névjegyzékben szereplő választópolgár, jelölt, jelölő szervezet, továbbá az ügyben érintett természetes és jogi személy, jogi személyiség nélküli szervezet fellebbezést nyújthat be a határozat meghozatalától számított 3 napon belül a Területi Választási Bizottsághoz (5600 Békéscsaba, Árpád sor 18.) címezve, a megtámadott határozatot hozó választási bizottságnál úgy, hogy a fellebbezést legkésőbb 2019. szeptember 12-én 16.00 óráig megérkezzen. 

A fellebbezés benyújtására rendelkezésre álló határidő jogvesztő.

A fellebbezésnek személyesen a Csabacsűdi Közös Önkormányzati Hivatal székhelyén (5551 Csabacsűd, Szabadság utca 41.) vagy Örménykúti Kirendeltségén (5556 Örménykút, Dózsa György utca 26.) vagy elektronikus levélben Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. címen lehet benyújtani a HVB-nál.

A fellebbezésnek tartalmaznia kell: 
- a kérelem Ve. 223. § (3) bekezdés szerinti alapját,
- a kérelem benyújtójának nevét, lakcímét (székhelyét) és ha a lakcímétől (székhelyétől) eltér- postai értesítési címét,
- a kérelem benyújtójának személyi azonosítóját, illetve, ha külföldön élő magyarországi lakcímmel nem rendelkező választópolgár nem rendelkezik személyi azonosítóval, a magyar állampolgárságát igazoló okiratának típusát és számát, vagy a jelölő szervezet vagy más szervezet esetében a bírósági névjegyzékbe-vételi számát.

A fellebbezésben új tények és bizonyítékok is felhozhatók.
A fellebbezés tartalmazhatja benyújtójának telefaxszámát vagy elektronikus levélcímét, illetve kézbesítési megbízottjának nevét és telefaxszámát, vagy elektronikus levélcímét.
A fellebbezés tárgyi illetékmentes.

Indokolás

Csicsely György független egyéni listás képviselő jelölt a helyi önkormányzati választásra 1 db ajánlóívre nyújtott be igényt a Helyi Választási Irodához (továbbiakban: HVI). 

Az igényelt ajánlóív 2019. szeptember 2. napján átadásra került.

Csicsely György egyéni képviselőjelölt a Ve. 124. (1) bekezdése alapján 1 ajánlóív, valamint E2 jelű formanyomtatvány átadásával bejelentésre került a HVB-nál.

A HVI az ajánlások ellenőrzését a Ve. 125. §-ban foglaltak szerint elvégezte és megállapította, hogy a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásáról szóló 2010. L. törvény 9.§ (1) bekezdése, valamint a HVI vezetőjének 2019. augusztus 8. napján kelt közleményében foglaltaknak megfelelően a jelöléshez szükséges 4 érvényes választópolgári ajánlás rendelkezésre áll.

A HVB a fentiek alapján a rendelkező részben foglaltak szerint hozta meg határozatát.

 

A fellebbezésről szóló tájékoztatás a Ve. 221. §-án, a Ve. 223. §-án a Ve. 224. § (1-4) bekezdésein, a Ve 225.§-án, a 307/P. § (2) c) pontján, az illetékmentességről szóló tájékoztatás az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 33.§ (2) bekezdés 1. pontján alapul.

 

MFP logo

C tabla

Korona vírus infók

koronavirus