A Helyi Választási Bizottság a Ve. 162.§ (1) bekezdése alapján az a 2019. október 13. napi

helyi nemzetiségi önkormányzati választásokra vonatkozóan a szlovák nemzetiségi

önkormányzati képviselői szavazólapot átvizsgálata, azt rendben találta és a szavazólap

adattartalmát jóváhagyja, oly módon, hogy azt tagjai aláírásukkal és a bizottság pecsétjével

látják el.