Örménykút Község

Hírek

Ebösszeírás

Örménykút nagyközség közigazgatási területén az állatok védelméről és kíméletéről szóló 1998. évi XXVIII. törvény (a továbbiakban: Ávt.) 42/B. § (1) bekezdése alapján

2023. szeptember 15. és 2023. november 15. között ebösszeírást tartunk.

Az Ávt. értelmében az eb tulajdonosa vagy tartója az ebösszeíráskor köteles az adatlapon feltüntetett adatokat a települési önkormányzat rendelkezésére bocsátani. Az adatszolgáltatási kötelezettséget az ingatlan levélszekrényébe kézbesített ebösszeíró adatlapon - az ott tartott minden ebről külön - kell teljesíteni. Az adatlap sokszorosítható.

Az ebösszíró adatlap(ok) leadásának határideje: 2023. november 15. napja

Letölthető adatlap.
Letölthető tájékoztató.

Bursa Hungarica ösztöndíjpályázatra történő jelentkezési lehetőség

Örménykút Község Önkormányzata a 2020. évben is csatlakozott a Bursa Hungarica ösztöndíjpályázathoz.

Az A és B típusú pályázatokat 2020. november 5. napjáig lehet benyújtani. A részletes útmutatót a mellékelt hirdetmények tartalmazzák.

Tájékoztató engedélyköteles tevékenység bejelentéséről

A Magyar Közlöny 2020. évi 104. számában megjelent a veszélyhelyzet alatti engedélykötelezettségről, valamint az ellenőrzött bejelentésről szóló 191/2020. (V.8.) Korm. rendelet, amely 2020. május 18-án lép hatályba.

A Kormány rendelet értelmében a engedélyköteles tevékenységek végzésére irányuló kérelmek ellenőrzött bejelentés formájában elektronikus úton - ügyfélkapun, elektronikus űrlapon vagy e-mailben - nyújthatóak be.

A bejelentések fogadására létrehozott e-mail cím: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

Az engedélyköteles tevékenység - a tevékenység végzésére vonatkozó jogszabályi feltételek fennállása esetén - engedélyezési eljárás lefolytatása nélkül, az ellenőrzött bejelentéstől számított nyolc napon belül közölt értesítés közlését követően végezhető.

A bejelentésért az engedélyezés, valamint a kapcsolódó szakhatósági eljárások illetékének vagy igazgatási szolgáltatási díjának 50%-át kell leróni vagy megfizetni.

Tájékoztató - a digitális munkarend alatti gyermekétkeztetésről

Tájékoztatjuk a Tisztelt Szülőket, hogy a digitális munkarend alatt is lehetőségük van általános iskolás gyermekeik részére ebédet igényelni.

Az étkezést a megelőző nap 15:00 óráig igényelhetik, illetve mondhatják le a Csabacsűdi Trefort Ágoston Általános Iskola titkárságán telefonon (06-30-284-40-24) vagy e-mailben ( Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.).

Az ebéd ételhordóban kerül kiszállításra a tanuló örménykúti lakóhelyére az Örménykúti Falugondnoki Szolgálat útján. Az ebéd ára változatlanul 290,- Ft, melyre az ingyenes vagy kedvezményes intézményi gyermekétkeztetés igénybevételéhez tett nyilatkozatuk továbbra is érvényes.

Biztonságos online ügyintézés a helyi önkormányzatoknál

Az E-önkormányzat portál (Portál) az ASP rendszert igénybe vevő települések ügyfelei számára biztosít elektronikus ügyintézési szolgáltatásokat.

Személyes megjelenés, postai sorban állás nélkül küldhetik be kérelmeiket, bevallásaikat, ellenőrizhetik adószámla kivonatukat, feldolgozott bevallásaikat megtekinthetik és ingyenesen fizethetnek bankkártyával adót, díjat, illetékeket a kiválasztott önkormányzatnál.

A Portál használata külön regisztrációt nem igényel. Első bejelentkezéskor a KAÜ-azonosítás (ügyfélkapus regisztráció, e-személyi igazolvány, telefonos azonosítás) és az Általános Szolgáltatási Feltételek (ÁSZF) elfogadása után használható.

Az egyes funkciók használatáról a Tájékoztató a portálról menüben részletes leírás olvasható.

Tájékoztató - ellátás, segítségnyújtás

 

Önkormányzatunk megszervezete és működteti a 70. életévüket betöltött időskorúak ellátását illetve a házi karanténban lévők ellátását. Ha a családtagjaik, ismerőseik nem tudnak segíteni, nem tudják ellátni magukat, az önkormányzat segítséget nyújt ebben, ezért azoknak akik igénylik térítés ellenében biztosítja a napi egyszeri meleg étkezést Örménykútra házhoz szállítva illetve lehetőség szerint biztosítja az egyéb segítségnyújtást is.

A részletekkel kapcsolatosan tájékoztatást tudunk nyújtani illetve ellátási igényt lehet jelezni a mellékelt nyomtatvány útján is az önkormányzati hivatalnál a következő elérhetősegeken:
- e-mailben: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.
- telefonon: 66/293-101 vagy a csabacsűdi székhelyen: 66/219-600

Ezúton is kérjük, hogy a személyes ügyintézés helyett a megadott elérhetőségeken illetve az Önkormányzati Hivatal falára szerelt postaládán keresztül vegyék fel a kapcsolatot az önkormányzat és a hivatal dolgozóival!

Elektronikus Fizetési Szolgáltatás tájékoztató

Az önkormányzati ASP rendszer továbbfejlesztése és országos kiterjesztése (ASP 2.0) elnevezésű projekt fejlesztéseinek köszönhetően már az Önök számára is elérhető az adó-, díj- és illetékfizetési kötelezettségek online lekérdezése és befizetése.

A https://e-onkormanyzat.gov.hu oldalra kattintva az ügyfél a kiválasztott önkormányzathoz tartozó adó-, díj- és illetékfizetési kötelezettségét (pl. gépjárműadó, kommunális adó, telekadó, építményadó) elektronikus úton teljesítheti, az interneten keresztüli bankkártyás fizetés segítségével.

Az Elektronikus Fizetési szolgáltatás igénybevételéhez KAÜ bejelentkezés (pl. ügyfélkapus azonosító) szükséges, és egy tranzakcióval akár több adószámlán fennálló tartozás is befizethető.

Tájékoztatjuk továbbá Önöket, hogy a sikeres fizetéseket követően a bankok által küldött visszaigazoló SMS tartalmára nincs ráhatásunk. Az SMS-ben esetlegesen előforduló Budapest városnév a Magyar Államkincstár székhelyére utal, nem a kedvezményezett önkormányzatra.

Letölthető dokumentum:

ELMARAD az ünnepség

Tájékoztatjuk a Tisztelt Érdeklődőket,
hogy az 1848/49-es forradalom és szabadságharc
emlékére tartandó ünnepség elmarad.

ELMARAD marcius 15

Óvodai beiratkozási rend 2018/2019

Csabacsűd-Örménykút Köznevelési Intézmény Társulása a fenntartásában működő Hársliget Óvoda Csabacsűd-Örménykút intézményének beiratkozási rendjét a 2018/2019-es nevelési évre vonatkozóan az alábbiak szerint határozza meg:

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 8.§ (1-2) bekezdése szerint az óvoda a gyermek hároméves korától a tankötelezettség kezdetéig nevelő intézmény. Az óvoda felveheti azt a gyermeket is, aki a harmadik életévét a felvételétől számított fél éven belül betölti.

20/2012.(VIII.31.) EMMI rendelete 20.§(1-8) bekezdésekben rendelkezik az óvodai felvétel, óvodai jogviszony létesítéséről.

(2). A szülő az óvodai nevelésben történő részvételre jogszabály alapján kötelezett gyermekét köteles beíratni az önkormányzat által közzétett közleményben vagy hirdetményben meghatározott időpontban.

(3) Az óvodai beiratkozáskor be kell mutatni a gyermek személyazonosítására alkalmas, a gyermek nevére kiállított személyi azonosítót és lakcímet igazoló hatósági igazolványt, továbbá a szülő személyi azonosító és lakcímet igazoló hatósági igazolványát. 

 

A beiratkozás időpontja: 2018. április 23. (hétfő), április 24. (kedd) 7:30 – 17:00 óra között

A beíratás helyei: Hársliget Óvoda Csabacsűd-Örménykút 

  • Csabacsűd, Petőfi u. 57/2.  
  • Örménykút, Tessedik u. 28. 

A beíratáshoz szükséges dokumentumok:

  • a gyermek személyi azonosító és lakcímet igazoló hatósági igazolványa
  • a szülő személyi azonosító és lakcímet igazoló hatósági igazolványa
  • a gyermek születési anyakönyvi kivonata
  • a gyermek TAJ kártyája

Szeretettel várjuk azoknak a gyermekeknek a jelentkezését, akik a 2018/2019-es nevelési évben a 3. életévüket betöltik.

 

Csabacsűd, 2018. 03. 13.                                      

Kórógyi Angyalka
Óvodavezető

 

HIRDETMÉNY - a szociális célú tűzifa támogatás helyi szabályairól - 2017

Örménykút Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2017. október 26. napján megtartott ülésén rendeletet alkotott a szociális célú tűzifa támogatás helyi szabályairól.

A rendelet száma: 16/2017. (X.27.)
A rendelet alapján az Önkormányzat a pályázati igény elbírálását követően természetbeni támogatást nyújt szociális célú tűzifa formájában annak a Örménykút településén állandó lakóhellyel rendelkező, vagy életvitelszerűen Örménykút településén élő és bejelentett tartózkodási hellyel rendelkező személynek, akinek a háztartásban az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg a 88.000,-Ft-ot, egyedülélők esetén a 103 000,-Ft-ot.

Bővebben ...

Szeletívzsákok begyűjtése - 2017.01.01-től

Tisztelt Ingatlantulajdonosok!

Az FBH-NP Nonprofit Kft. értesíti a Tisztelt örménykút lakosságot, hogy 2017. Január 01-től a MŰANYAG szelektívzsákok begyűjtése az alábbi napokon történik:

Január 09 és 23: Hétfő
Február 13 és 27: Hétfő
Március 13 és 27: Hétfő

A ZÖLD, BIO zsákok begyűjtése az alábbi napokon történik:

Fenyőfa gyűjtés: Január 4 és 25: Szerda
Február 17: Péntek
Március 17: Péntek

Kérjük a zsákokat reggel 7 órára szíveskedjenek kihelyezni ezeken a napokon!

Köszönettel: FBH-NP Nonprofit Kft.

Hirdetmény - a házi segítségnyújtásban részesülő örménykúti lakosok részére

A Körös-szögi Kistérség Szociális és Gyermekjóléti Intézménye által
a házi segítségnyújtásban részesülő örménykúti lakosok részére

Tisztelt Cím!

Örménykút Község Önkormányzatának Képviselő – testülete és a Körös-szögi Kistérség Többcélú Társulása döntéseinek értelmében 2017. január 1. napjától kezdődően változás következik be Örménykúton a házi segítségnyújtás feladatellátásában.

A korábbi két szolgáltató helyett 2017. január 1. napjától kizárólagosan a szolgálatatást a Magyar Evangélikus Egyház fogja a szolgáltatást biztosítani a fenntartásában lévő Ótemplomi Szeretetszolgálattal.

A szolgálató személyében történő változással továbbra is biztosítva lesz az Ön ellátása amennyiben azt igényli.

Kérem, hogy kérdéseivel illetve a szolgáltatás ellátásához kapcsolódó információkért forduljon az Ótemplomi Szeretetszolgálat örménykúti dolgozóihoz az Örménykút, Tessedik Sámuel utca 28-30. címen.

Örménykút, 2016. november 15.

Szakács Jánosné
polgármester

Bővebben ...

Pályázati felhívás

2016. október 04. kedd

Örménykút Község Önkormányzata
2017. évre meghirdeti
a Bursa Hungarica


Felsőoktatási Önkormányzati

Ösztöndíjpályázatot


a felsőoktatási hallgatók és a felsőoktatási tanulmányokat 2017 szeptemberében kezdeni kívánó,
hátrányos szociális helyzetű fiatalok számára.

A pályázat elektronikusan és papír alapon történő benyújtásának határideje:
2016. november 8.

Az EPER-BURSA rendszerbe az alábbi linkre kattintva léphetnek be:

Letölthető dokumentumok

„A” típusú pályázati kiírás

„B” típusú pályázati kiírás

Üdvözlettel:

Miskó Bence

   aljegyző

Csabacsűdi Közös Önkormányzati Hivatal Örménykúti Kirendeltsége

cím: 5556 Örménykút, Dózsa György utca 26.

tel.: 66/293-101

email: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

MFP logo

C tabla

Korona vírus infók

koronavirus

 

Névnap

2023. december 9. szombat
Natália, Natasa
07:2516:00

Holnap
Judit, Loretta
napja lesz.