A Körös-szögi Kistérség Szociális és Gyermekjóléti Intézménye által
a házi segítségnyújtásban részesülő örménykúti lakosok részére

Tisztelt Cím!

Örménykút Község Önkormányzatának Képviselő – testülete és a Körös-szögi Kistérség Többcélú Társulása döntéseinek értelmében 2017. január 1. napjától kezdődően változás következik be Örménykúton a házi segítségnyújtás feladatellátásában.

A korábbi két szolgáltató helyett 2017. január 1. napjától kizárólagosan a szolgálatatást a Magyar Evangélikus Egyház fogja a szolgáltatást biztosítani a fenntartásában lévő Ótemplomi Szeretetszolgálattal.

A szolgálató személyében történő változással továbbra is biztosítva lesz az Ön ellátása amennyiben azt igényli.

Kérem, hogy kérdéseivel illetve a szolgáltatás ellátásához kapcsolódó információkért forduljon az Ótemplomi Szeretetszolgálat örménykúti dolgozóihoz az Örménykút, Tessedik Sámuel utca 28-30. címen.

Örménykút, 2016. november 15.

Szakács Jánosné
polgármester

 {pdf=http://ormenykut.hu/images/cikkek/tajekoztato_hazi_segitsegnyujtas.pdf|580|750}