A Magyar Közlöny 2020. évi 104. számában megjelent a veszélyhelyzet alatti engedélykötelezettségről, valamint az ellenőrzött bejelentésről szóló 191/2020. (V.8.) Korm. rendelet, amely 2020. május 18-án lép hatályba.

A Kormány rendelet értelmében a engedélyköteles tevékenységek végzésére irányuló kérelmek ellenőrzött bejelentés formájában elektronikus úton - ügyfélkapun, elektronikus űrlapon vagy e-mailben - nyújthatóak be.

A bejelentések fogadására létrehozott e-mail cím: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Az engedélyköteles tevékenység - a tevékenység végzésére vonatkozó jogszabályi feltételek fennállása esetén - engedélyezési eljárás lefolytatása nélkül, az ellenőrzött bejelentéstől számított nyolc napon belül közölt értesítés közlését követően végezhető.

A bejelentésért az engedélyezés, valamint a kapcsolódó szakhatósági eljárások illetékének vagy igazgatási szolgáltatási díjának 50%-át kell leróni vagy megfizetni.