Csabacsűd-Örménykút Köznevelési Intézmény Társulása a fenntartásában működő Hársliget Óvoda Csabacsűd-Örménykút intézményének beiratkozási rendjét a 2019/2020-as nevelési évre vonatkozóan az alábbiak szerint határozza meg:

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 8.§ (1-2) bekezdése szerint az óvoda a gyermek hároméves korától a tankötelezettség kezdetéig nevelő intézmény. Az óvoda felveheti azt a gyermeket is, aki a harmadik életévét a felvételétől számított fél éven belül betölti.
20/2012.(VIII.31.) EMMI rendelete 20.§(1-8) bekezdésekben rendelkezik az óvodai felvétel, óvodai jogviszony létesítéséről.
(2). A szülő az óvodai nevelésben történő részvételre jogszabály alapján kötelezett gyermekét köteles beíratni az önkormányzat által közzétett közleményben vagy hirdetményben meghatározott időpontban.
(3) Az óvodai beiratkozáskor be kell mutatni a gyermek személyazonosítására alkalmas, a gyermek nevére kiállított személyi azonosítót és lakcímet igazoló hatósági igazolványt, továbbá a szülő személyi azonosító és lakcímet igazoló hatósági igazolványát.

A beiratkozás időpontja:

2019. április 25. (csütörtök), április 26. (péntek) 7:30 – 17:00 óra között


A beíratás helyei:

  • Hársliget Óvoda Csabacsűd-Örménykút
  • Csabacsűd, Petőfi u. 57/2.
  • Örménykút, Tessedik u. 28.

A beíratáshoz szükséges dokumentumok:
• a gyermek személyi azonosító és lakcímet igazoló hatósági igazolványa
• a szülő személyi azonosító és lakcímet igazoló hatósági igazolványa
• a gyermek születési anyakönyvi kivonata
• a gyermek TAJ kártyája

Szeretettel várjuk azoknak a gyermekeknek a jelentkezését, akik a 2019/2020-as nevelési évben a 3. életévüket betöltik.


Csabacsűd, 2019. 03. 25.

Kórógyi Angyalka
Óvodavezető