Örménykút Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2018. október 9. napján megtartott ülésén rendeletet alkotott a szociális célú barnaszén támogatás helyi szabályairól. A rendelet száma: 9/2018. (X.10.)

A rendelet alapján az Önkormányzat a pályázati igény elbírálását követően természetbeni támogatást nyújt szociális célú barnaszén formájában annak a Örménykút településén állandó lakóhellyel rendelkező, vagy életvitelszerűen Örménykút településén élő és bejelentett tartózkodási hellyel rendelkező személynek, akinek a háztartásban az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg a 91 000,-Ft-ot, egyedülélők esetén a 107 000,-Ft-ot.

A szociális célú barnaszén támogatás iránti pályázati igényt 2018. okt óber 10-én 8 órától 2018. október 31-én 16 óráig a rendelet mellékletét képező formanyomtatványon lehet benyújtani a Csabacsűdi Közös Önkormányzati Hivatal székhelyén, 5551 Csabacsűd, Szabadság u. 41.sz alatt, illetve Örménykúti Kirendeltségén 5556 Örménykút Dózsa u. 26.sz. alatt.

A rendelet teljes szövege és a kérelemnyomtatvány a részletes szabályokkal megtekinthető a www.ormenykut.hu honlapon illetve tájékoztatás és kérelemnyomtatvány kérhető a Csabacsűdi Közös Önkormányzati Hivatal székhelyén, 5551 Csabacsűd, Szabadság u. 41. sz alatt, illetve Örménykúti Kirendeltségén 5556 Örménykút Dózsa u. 26. sz. alatt.

Örménykút, 2018. 10. 10.

Szakács Jánosné
polgármester