Örménykút Község

Hirdetmény szociális tüzifára történő jelentkezéshez

Örménykút Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2018. október 9. napján megtartott ülésén rendeletet alkotott a szociális célú barnaszén támogatás helyi szabályairól. A rendelet száma: 9/2018. (X.10.)

A rendelet alapján az Önkormányzat a pályázati igény elbírálását követően természetbeni támogatást nyújt szociális célú barnaszén formájában annak a Örménykút településén állandó lakóhellyel rendelkező, vagy életvitelszerűen Örménykút településén élő és bejelentett tartózkodási hellyel rendelkező személynek, akinek a háztartásban az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg a 91 000,-Ft-ot, egyedülélők esetén a 107 000,-Ft-ot.

A szociális célú barnaszén támogatás iránti pályázati igényt 2018. okt óber 10-én 8 órától 2018. október 31-én 16 óráig a rendelet mellékletét képező formanyomtatványon lehet benyújtani a Csabacsűdi Közös Önkormányzati Hivatal székhelyén, 5551 Csabacsűd, Szabadság u. 41.sz alatt, illetve Örménykúti Kirendeltségén 5556 Örménykút Dózsa u. 26.sz. alatt.

A rendelet teljes szövege és a kérelemnyomtatvány a részletes szabályokkal megtekinthető a www.ormenykut.hu honlapon illetve tájékoztatás és kérelemnyomtatvány kérhető a Csabacsűdi Közös Önkormányzati Hivatal székhelyén, 5551 Csabacsűd, Szabadság u. 41. sz alatt, illetve Örménykúti Kirendeltségén 5556 Örménykút Dózsa u. 26. sz. alatt.

Örménykút, 2018. 10. 10.

Szakács Jánosné
polgármester

MFP logo

Korona vírus infók

koronavirus